Uncategorized

RATEM Toplantısı

İletişim Fakültesi dis paydaşı olan RATEM’in başkanı Yusuf GÜRSOY ile “Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışmasıyla ilgili olarak Deniz YENGİN, Hale TORUN, Ayten ÖVÜR, Tamer BAYRAK ve Okan ORMANLI’nın katılımıyla toplantı gercekleştirilmiştir.