Haberler

Gelecek; İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tartışılacak.

Gelecekte bir lider olması hedeflenen ülkemizin takipçilikten liderliğe geçiş serüveninde her zamandan daha çok araştırmaya ve çalışmaya ihtiyacı olmuştur. Gelecek bilgisinin yaratımı ancak geçmiş ve şimdiki bilgilerin ortaya konmasıyla mümkün olmaktadır. Bu bağlamda bilginin kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla birlikte kültür oluşumu ve dinamikleri yaşamsal ve toplumsal anlamda etkili olmuştur. Toplanan bu sistemli verilerin birikimini tarih olarak belirtilir ve tarihi bilgi ise gelecek için en önemli gösterge olmuştur. Bilgi arttıkça ve nitelikli olarak paylaşıldıkça bireyin yaşam standartları da kendini güncellemiştir. Bu noktada bilgi ve gelecek arasında önemli bir bağ bulunmaktadır. Bu bağlamda gelecekte ortaya çıkacak yenilikler “Geleceği İnşa Etmek” başlıklı etkinlikte İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kitlelere aktarılacak ve tartışılacaktır. Burada paylaşılan sunum ve bilgiler geleceğe ışık tutması noktasında bildiri kitapçığı olarak hazırlanacaktır.

İlişim için tıklayınız!

YENİ MEDYA BULUŞMALARI – KURGU ATÖLYESİ

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim faaliyetleri “Yeni Medya Buluşmaları” kapsamında devam etmektedir. 6 Kasım 2017 tarihinde Sanal Gerçeklik Laboratuvarı(VRlab)’da MojoFx Kurgu Uzmanı Timur Tanyer tarafından “Kurgu Atölyesi” düzenlenecektir.

İlişim için tıklayınız!

Yeni Medya E-journal Makale Alımında

Yeni Medya Elektronik Dergisi için alanla ilgilenen akademisyenlerin makalelerini bekliyoruz. Ocak 2018 sayısı için 15 Kasım 2017 tarihine kadar yenimedya@aydin.edu.tr adresine makalelerinizi gönderebilirsiniz. #iauyenimedya #EJNM

İlişim için tıklayınız!

Dijital Dönüşümün Üç Altın Kuralı

‘Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri’ başlıklı çalıştayda konuşan Türkiye Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, dijital dönüşümün üç altın kuralını anlattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) ve Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri’ başlıklı çalıştayda dijital dönüşümün ne olduğu, dijital dönüşümün hayatımızın neresinde olduğu konuları üzerinde duruldu, dijital dönüşümün toplumsal etkileri incelendi. İAÜ Florya Kampüsü’nde gerçekleşen çalıştaya, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, araştırmacı gazeteciler, sosyologlar ve uzmanlar katıldı.

İlişim için tıklayınız!

Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri Çalıştayı

Günümüzde bilgi en önemli sermayedir. Bu bağlamda bu sermayenin taşıyıcıları (medya); toplumların ne okuyacağını, ne düşüneceğini, nasıl davranacağını belirlemektedir.

İletişim sürecindeki araç sürekli yenilenmektedir. Her yenileme ise beraberinde toplumsal iletişim faaliyetlerimizdeki dinamiklerimizde farklı reflekslere yol açmaktadır.

İletişim alanındaki sorunlarla ilgilenmiş bütün düşünürler; insanların birbirleriyle kurdukları medyanın, onların ne düşüneceğini, ne konuşacağını, nasıl hareket edeceğini ve bunun sonucu olarak medyanın bir biçimde yaşadıkları toplumu etkilediği görüşündedir.

Çevrimdışı yaşam çevrimiçiyle birlikte içiçe geçmiş ve hibrit bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu noktada yaşam dinamiklerinin dijital dönüşümü zorunlu olmaktadır. Ancak dijital dönüşümlerle birlikte toplum içinde yaşayan bireyin yaşadığı olaylar, durumlar ve sorunlar da artmaktadır.

İlişim için tıklayınız!

Milli ATM’ler Geliyor!

Türk mühendislerce geliştirilen yerli ve milli ATM, geleneksel olanların pabucunu dama atacak. 140 farklı işlemi aynı yerde yapabileceğiniz makine-den 1 dakika içinde ehliyetinizi alabileceksiniz. Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen yerli ve milli ATM, geleneksel olanların pabucunu dama atacak. TÜBİTAK desteği ve Ekonomi Bakanlığı’nın teşvikleriyle üretilen makinede 140 farklı işlemi aynı yerden yapabiliyorsunuz. Yenisafak’ın haberine göre bütün bankacılık işlemleri yanında, bir dakikada ehliyetinizi çıkarabilir, devlet kurumu ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz görüntülü arama ile müşteri hizmetlerinden yardım alabilir hatta İstanbulkart doldurabilirsiniz. İşin güzel tarafı, yerli ATM, bir proje olmanın ötesine geçerek karlı bir ihraç ürünü haline gelmiş durumda.

İlişim için tıklayınız!