“Çevrimiçi Eğitimle Birlikte Dijital Okuryazarlığın Dönüşümü”

“İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II” -Dijital Çağda Medya- Kitabında Dr. Öğr. Üyesi Tamer BAYRAK ve Arş. Gör. Özlem VATANSEVER’in birlikte yazmış olduğu “Çevrimiçi Eğitimle Birlikte Dijital Okuryazarlığın Dönüşümü” adlı makale yayımlanmıştır.