TÜRK SİNEMASINDA MEKAN YAKLAŞIMI: YILMAZ GÜNEY’İN “YOL” VE NURİ BİLGE CEYLAN’IN “KIŞ UYKUSU” FİLMLERİNİN MEKANSAL ÇÖZÜMLEMESİ

Sinema günümüz dünyası için çok önemli bir unsurdur. Mekân ise sinema için büyük bir öneme sahiptir. Mekânın tasarımı nasıl olursa olsun, mekân olgusu sinema için daima önemli bir konu olmuştur. Bu bağlamda mekân kavramı sinema için “yararlı şeyleri keşfetme süreci” konumundadır. Bu konuda pek çok tartışma, inceleme ve araştırma gerçekleşmiştir. Mekân kavramı göstermektedir ki, mekânın tasarımı açısından bilinen tüm bilgiler sinema filmlerinin içeriğini belirlemektedir. Bununla birlikte mekân yönetmenlere farklı bakış̧ açıları, olumlu etkiler, olaylara karşı farklı tanımlamalar imkanı sunmaktadır. Mekân aynı zamanda tüm sinemasal ögelerle benzer karaktere sahiptir ve sinema için temel yapı taşı vazifesi görmektedir. Genel anlamda mekân bir filmde sinemasal devamlılığı sağlamaktadır.

Bu tezde, seçilmiş̧ olan “Yol” ve “Kış Uykusu” filmlerinin görsel açıdan zengin sahneleri mekânsal açıdan görsel göstergeleri incelenerek çözümlenecektir. Bu çözümlemede kullanılacak olan eklektik yöntem ile mit kavramı ve semiyoloji bilimi ögelerinden faydalanılacaktır. Ayrıca yapılacak olan çözümlemede Roland Barthes’in görsel göstergeleri çözümleme metodu esas alınacaktır.

 

Yüksek Lisans tezime https://tez.yok.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın