SİNEMADA KARAKTER VE TİPLEME KAVRAMI: ŞENER ŞEN ÖRNEĞİ

İletişim insanlık için oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Tarih boyunca insanlar iletişimi geliştirebilmek adına uğraş vermiştir. Bu doğrultuda çeşitli iletişim kanalları icat edilmiş, bilginin kaynaktan hedefe kısa sürelerde ulaşması için durmaksızın çaba sarf edilmiştir. İcat edilen iletişim kanalları teknolojinin de yardımıyla çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Bu sınıflandırmalardan biri olan geleneksel medya, gazete, dergi, sinema, televizyon gibi kanalları içermektedir ve bilginin tek yönlü aktarılması adına oldukça hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu kanalların içinde teknolojik olarak en hızlı ve etkili bir şekilde gelişim gösterdiği gözlenen sinema ise kendi içinde oluşturduğu sanal dünya ile diğer geleneksel medya araçlarından ayrılmaktadır. Sinemanın izleyici kitleye sunduğu sanal gerçeklik, etkisini hiç yitirmeyen ve hatta günden güne artıran bir iletişim kanalı olarak sinemanın konumunu güçlendirmektedir. Bu doğrultuda bir sinema filmini oluşturan etmenlerin, bu sanata ilgi duyan insanlar tarafından iyi anlaşılması gerekmektedir. Sinema filmini oluşturan öğelerin başında karakter ve tipleme oyunculuğu gelmektedir. Bunun nedeni bir filmi oluşturan tüm unsurların oyuncunun üzerine yüklenen mesaja göre şekillenmesidir. Karakter ve tipleme oyuncuları ile yönetmen, kurgucu, kameraman gibi pek çok kişinin birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan sinema, günümüzde teknolojinin de yardımıyla gelişmeye devam etmektedir. Bu çalışmada karakter ve tipleme oyunculuğunun en iyi temsilcilerinden biri olan Şener Şen’in rol aldığı 1976 yapımı Tosun Paşa filmindeki Lütfü karakteri incelenmektedir. Bu incelemede yöntem olarak Viladimir Propp’un karakter teorileri temel alınacak ve karakter, hareket devinimleri saptanarak çözümlenecektir.

 

Makalenin devamına Deniz Yengin’in yazdığı “İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları” isimli kitaptan ulaşabilirsiniz.

Kitap İlişimi İçin Tıklayın!

Bir cevap yazın