SOSYAL MEDYADA DİJİTAL KAMUOYU

İletişim kavramı, insanoğlu için temel bir gereksinim olan, bireyler arası bilgi aktarım sürecini ifade etmektedir. İnsanoğlu iletişim sürecini gerçekleştirebilmek uğruna iletişim kanallarını oluşturmuş̧ ve bu kanalları daima geliştirmeye çalışmıştır. Elektriğin icadından sonra gelişen teknoloji, tekniğin de gelişimiyle birlikte konvansiyonel medyanın oluşmasına neden olmuştur. Yapısı itibariyle tek yönlü bir iletişim modeli sunan konvansiyonel medya, insanların iletişim sürecine katılma arzusundan dolayı yerini yeni medya teknolojilerine bırakmıştır. Yeni medya teknolojileri bireylere bilginin oluşum sürecine doğrudan müdahale etme sansı tanımaktadır. Bu bağlamda toplum olmak ve toplum olarak yaşayabilmek için belli etik kavramlar nezdinde kamuoyu oluşumuna gereksinim duyan insanlar, yeni medya teknolojileri sayesinde sosyal medya ortamlarında da kamuoyu oluşturmakta ve gündemi belirleyerek toplum olarak tecrübeyi artırmaktadırlar. Bu çalışmada konvansiyonel medyadan yeni medyaya olan geçiş̧ ile birlikte sosyal medyada kamuoyu oluşumu, sosyal medya ortamı Twitter’dan seçilen tweetler derlenerek incelenecektir.

Bir cevap yazın